Welkom bij Tante Triene

Deze website is opgezet met als doel fondsen te vergaren voor Music For Life, voor de Warmste Week van Studio Brussel.
Dit jaar kozen we voor de “CVS-contactgroep” een vzw die informeert over het chronisch vermoeidheidssyndroom, de diagnose die Katrien in 2000 kreeg.

De CVS-contactgroep vzw heeft als doel CVS/ME en fibromyalgie patiënten te ondersteunen. Dit doel wordt gerealiseerd door: correcte en bruikbare informatie te verstrekken; lotgenoten op een positieve manier te ondersteunen; ervaringen ten dienste te stellen van lotgenoten; het streven naar meer begrip en doorbreken van de anonimiteit; de evoluties op meerdere terreinen op te volgen; het verstrekken van informatie: aan de hand van het driemaandelijkse ledenblad “Immuun”, door het organiseren studiedagen, congressen op regionaal en nationaal niveau en door het aanbieden van lezingen door medici, paramedici, zorgverstrekkers en verantwoordelijken van relevante instanties; door ondersteuning te bieden via: het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten; het aanbieden van workshops waar middelen aangereikt worden om te leren omgaan met de aandoening en die de klachten kunnen verzachten: een permanentie per telefonische of via E-mail.

Hopelijk kunnen we ook dit jaar een mooi bedrag bij elkaar sprokkelen.
Alvast bedankt!

Katrien, Jeroen en Tuur