Welkom bij Tante Triene

Deze website is opgezet met als doel fondsen te vergaren voor Music For Life, voor de Warmste Week van Studio Brussel.
De twee voorbije twee jaren kozen we voor “Time For Lyme” een vzw die informeert over de ziekte van Lyme, de ziekte waarvoor Katrien tussen 2015 en 2018 behandeld werd.

vzw Time For Lyme is een overkoepelende organisatie van waaruit projecten rond de ziekte van Lyme worden georganiseerd en die correcte informatie wil verspreiden in de media over de ziekte van Lyme.
Time For Lyme richt zich tot mensen met de ziekte van Lyme, hun naasten, artsen en andere mensen met invloed, alsook de gewone burger. Dit omdat iedereen deze ziekte kan krijgen en er vaak een fout beeld heerst over de ernst van de ziekte.
www.timeforlyme.eu

Dit jaar willen we de Wake-Up Call beweging steunen. Zij komen op voor o.a. CVS patiënten. Sinds 2000 heeft Katrien deze uitsluitingsdiagnose gekregen, dat was tevens ook het startschot voor een medische zoektocht.
De Wake-Up Call Beweging vzw heeft als doel het creëren van meer maatschappelijke bewustwording omtrent de ernst van de aandoening ‘Chronisch vermoeidheidssyndroom’ (CVS). We wensen te waarschuwen voor de valkuilen die gepaard gaan met de diagnose CVS en trachten een halt toe te roepen aan de medische verwaarlozing van CVS patiënten.
Hierbij staat het algemeen welzijn van personen met CVS en ME vooropgeplaatst. (*ME staat voor de neurologische ziekte Myalgische Encephalomyelitis).

www.wakeupcallbeweging.be

Grote overeenkomst bij beide vzw’s is dat het gaat over chronische ziekten.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar een mooi bedrag bij elkaar sprokkelen.
Alvast bedankt!

Katrien, Jeroen en Tuur